POLICJA I SANEPID PRZEŚLADUJĄ PARAFIĘ W KĄTACH
W 2020 roku, pod pozorem epidemii, doszło do bardzo licznych przypadków podporządkowywania sobie Kościoła przez państwo. Nasze stowarzyszenie starało się interweniować, gdy np. Sanepid wiedział lepiej od biskupów, jak się udziela sakramentów, czy wtedy, gdy ze złamaniem Konkordatu, Konstytucji i ustaw władza państwowa chciała regulować kult publiczny.
W ostatnich dniach do kolejnego takiego przypadku doszło w małopolskich Kątach.

W listopadzie 2020 roku prawnicy działający na zlecenie naszego stowarzyszenia uzyskali wyrok uniewinniający księdza w podobnej sprawie (przed Sądem Rejonowym w Leżajsku do sygn. II W 353/20 - prawomocny). Sąd Rejonowy w Leżajsku przychylił się m. in. do argumentacji, iż brak jest podstaw prawnych do dokonywania takich regulacji przez władze publiczne, a jeśli nawet, to kapłan odprawiający Mszę nie może być uznawany za zobowiązanego, do liczenia ludzi.
Dlatego dziś skierowaliśmy pisma również w sprawie zdarzeń w Kątach. Przede wszystkim od Komendy Powiatowej Policji w Brzesku zażądaliśmy podania podstawy prawnej ich działań. Wkroczenie policji na teren kościoła, poza przypadkiem przewidzianym w Konkordacie, jest bowiem niedopuszczalne.
 
Po drugie proboszczowi z Kątów zaoferowaliśmy pomoc w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia.


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl