• Troska o zachowanie tradycji cywilizacyjnych Europy ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskich zasad moralnych.
  • Przywracanie właściwego tradycji europejskiej rozumienia podstawowych instytucji konstytuujących zasady życia społecznego i publicznego ze szczególnym uwzględnieniem:
  • człowieka jako istoty ludzkiej posiadającej przyrodzoną i niezbywalną godność
  • rodziny jako podstawowej komórki życia społecznego
  • Propagowanie zasad współpracy narodów Europy opartych na filarach cywilizacji chrześcijańskiej.
  • Przywracanie struktur społecznych realizujących obowiązywanie nauczania moralnego w ujęciu chrześcijańskim,
  • Ochrona wolności, swobód oraz praw człowieka i obywatela,
  • przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia zachowania tradycji cywilizacyjnych Europy ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskich zasad moralnych
  • Pomoc  prawna, w szczególności w zakresie pełnej realizacji zasad wynikających ze swobody sumienia i wyznania.

Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl