Dziesięcioro rodzeństwa, dzieci bardzo pokrzywdzonych w życiu, znalazło w końcu godziwe warunki i opiekę u Sióstr Służebniczek. Władza państwowa zatwierdziła taką sytuację stosownym orzeczeniem sądu. W myśl obowiązujących przepisów prawnych, powinny pójść za tym stosowne środki na utrzymanie dzieci. Na to składamy się wszyscy z naszych podatków.
Niestety, samorządowcy pokłócili się, kto powinien przekazać pieniądze. Kto by to nie był, pozostaje faktem, iż pieniądze powinny trafić do dzieci i Sióstr, a zostały w rękach rządzących.
Siostry w kolejnych pismach starały się rozwiązać problem. Gdy wszyscy przyjęli metodę wskazywania palcem na kogo innego, na końcu poprosiły o pomoc nasze stowarzyszenie.

Zwróciliśmy się z pismem do wojewody jako organu nadzoru, który powinien zrobić porządek z pazernymi samorządowcami. Bezskutecznie. Podobnie niewiele wniosły działania Rzecznika Praw Dziecka.
Zgodnie z Konstytucją i ustawami, najwyższym organem nadzoru nad samorządami jest Prezes Rady Ministrów. Doszliśmy również do wniosku, iż nie ma innego wyjścia, trzeba upublicznić sprawę. Podczas dzisiejszej konferencji z udziałem Sióstr, przedstawiliśmy pismo wysłane przez nasze stowarzyszenie do premiera Mateusza Morawieckiego.
Na dziś, dzieci i Siostry zostali poszkodowani na ponad 200 tys zł. Nie wiadomo, ile jeszcze potrwa porządkowanie tej skandalicznej sprawy. Kiedy rządzący otrząsną się z biurokratyzmu i spojrzą na człowieka, los dziesięciorga dzieci. Każdy, kto chciałby pomóc, umożliwić, by dzieci mogły nadal pozostać u Sióstr, może wpłacić dowolną kwotę - numer konta, na które można przekazać pomoc finansową dla Podopiecznych DPS :
Bank PEKAO S.A. I o/Brzozów 28 1240 2324 1111 0000 3314 7347

------------------------------

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Główne ogólnopolskie media relacjonowały głośną sprawę dziesięciorga rodzeństwa z Podkarpacia, które doświadczyło wyjątkowo ciężkich przeżyć. Wszystko, czego potrzebują dzieci, to spokoju i miłości, co otrzymały, gdy na mocy orzeczenia sądu znalazły się pod opieką Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi (k. Brzozowa).
Dla dzieci najlepiej byłoby, gdyby ta sprawa w ogóle zniknęła z przestrzeni publicznej tak, by próbować zaleczyć traumy, kończąc co złe, otworzyć im nowe perspektywy życiowe. Niestety, na skutek skrajnie nieodpowiedzialnych działań administracji publicznej jesteśmy zmuszeni upublicznić kwestie, których żadnym sposobem nie udało się załatwić zwykłymi metodami, a dłużej nie mogą oczekiwać na dobrą wolę urzędników.
Rzecz w tym, iż władze publiczne umieściły dzieci pod opieką Sióstr (bardzo dobrze), lecz ani myślą zrealizować przepisów prawa powszechnie obowiązującego stanowiących o obowiązku przekazania w ślad za tym stosownych środków finansowych na ich utrzymanie! Zadłużenie państwa do Sióstr urosło już do kwoty kilkuset tysięcy złotych. Siostry cierpliwie zdobywają pieniądze jednak, tak naprawdę, odbywa się to kosztem innej ich działalności. Dłużej nie może to trwać!
Proceder polega na tym, iż różne podmioty władzy publicznej wskazują na siebie wzajemnie palcem, kto powinien zapłacić. Zgodnie z ich oczekiwaniem, to Siostry mają ustalić, na kim prawnie ciąży obowiązek, a potem zrealizować stosowne procedury (zapewne wieloinstancyjne postępowania sądowe i egzekucyjne), celem wyegzekwowania środków. Problem w tym, iż w tym czasie dzieci pewnie doszłoby do dorosłości, a Siostry prędzej spotkałyby się z komornikiem i ich próba pokazywania palcem na władze państwowe, nie dałaby żadnego rezultatu.

W skandalicznym procederze uczestniczą dwie gminy, powiat, wojewoda. Szczególnie rozczarowujące, że skutecznych działań nie podjął również Rzecznik Praw Dziecka. Nie włączyli się także parlamentarzyści, którzy z racji posiadanego mandatu wyborczego, mogliby niewątpliwie przyczynić się do przecięcia węzła prawnej niemocy.
Uważamy, iż Pan Premier jako zwierzchnik administracji publicznej, umocowany do sprawowania nadzoru nad całym samorządem terytorialnym, jest ostatnią nadzieją. Sądzimy, iż właśnie ktoś o kompetencjach nadzorczych powinien doprowadzić do doraźnego, natychmiastowego wypłacenia środków Siostrom (choćby z którejś z licznych rezerw budżetowych), a potem to sama administracja, a nie Siostry, powinna wyjaśnić, kto, komu i ile pieniędzy powinien zwrócić. Prosiliśmy o podjęcie takich działań wojewodę. Odczuwamy jako szczególnie bulwersujące, iż funkcje wojewody, wicewojewody i dyrektora w Urzędzie Wojewódzkim pełnią kobiety, tymczasem w tak drastycznej sprawie krzywdy dzieci, doczekaliśmy się tylko bardzo lakonicznej odpowiedzi, nie wnoszącej nic w sprawę i żadnych realnych działań. Również pisma Rzecznika Praw Dziecka nie przyczyniły się w poważniejszym stopniu, do osiągnięcia celu.

Oczywiście, w sprawie można podjąć czysto prawne kroki prawne. Rzecz w tym, iż wszystko to oznacza czas i nie tylko brak szybkiego uzyskania koniecznych środków, ale jeszcze dalsze ich zaangażowanie, gdyż takie postępowania to koszty, wcale nie niskie (przynajmniej dla Sióstr).

Dlatego w imieniu dzieci i opiekujących się nimi Sióstr pozwalamy sobie jeszcze raz prosić Pana Premiera: korzystając z przysługujących kompetencji, niech Pan Premier zmieni reguły tej niemądrej i niegodziwej gry. Nakaże doraźne wypłacenie środków, a potem administracja publiczna już sama, bez udziału dzieci, Sióstr i opinii publicznej dochodzić sobie będzie która jednostka administracji której i ile ma zwrócić.

Celem udokumentowania, do jakiej sytuacji doprowadzono, załączmy:
1/ zawiadomienie GOPS Nozdrzec do MOPS Brzozów, z dnia 13 sierpnia 2020 roku, sygn. GOPS 5010-145-5/2020,
2/ pismo Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi do GOPS Nozdrzec z dnia 27 sierpnia 2020 roku, sygn. DPS 131/2020,
3/ pismo GOPS Nozdrzec do MOPS Brzozów z dnia 1 września 2020 roku, sygn. GOPS 5010-145-6/2020,
4/ postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 24 września 2020 roku, sygn. SKO 4110.107.1722.2020,
5/ pismo Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci do Małgorzaty Dankowskiej, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 26 października 2020 roku, sygn. DPS 170/2020,
6/ pismo Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie do Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci z dnia 30 października 2020 roku, sygn. S-I.9421.9.27.2020.EJ,
7/ pismo Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci do Starosty Powiatu Brzozowskiego z dnia 4 listopada 2020 roku, sygn. DPS 173/2020,
8/ Pismo Starosty Brzozowskiego do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci z dnia 10 listopada 2020 roku, sygn. PCPR.640.30.2020,
9/ pismo Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi do stowarzyszenia Europa Tradycja z dnia 7 stycznia 2020 roku,
10/ pismo stowarzyszenia Europa Tradycja do Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 stycznia 2021 roku,
11/ pismo Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie do stowarzyszenia Europa Tradycja z dnia 25 stycznia 2021 roku, sygn. S-I.9421.6.1.2021.EJ.

W imieniu Stowarzyszenia Europa Tradycja
Ryszard Skotniczny, Prezes

1 lutego 2021 roku

Do wiadomości:
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Adam Szal, Arcybiskup Archidiecezji Przemyskiej,
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba, Biskup Diecezji Rzeszowskiej,
Rzecznik Praw Dziecka
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi Parlamentarzyści Podkarpaccy
Wojewoda Podkarpacki
Starosta Powiatu Brzozowskiego
Burmistrz Brzozowa
Wójt Gminy Nozdrzec
Media

 


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl