Wolelibyśmy, taki był podstawowy cel naszych działań, by urzędy same między sobą ustaliły, kto ma przekazać Siostrom Służebniczkom zaległe kwoty - w sprawie, o której informujemy od kilku dni.

Niestety, nadal ciężko to idzie. Dla dobra sprawy stowarzyszenie będzie pośredniczyć między urzędami, skoro nie są w stanie wykonywać swych zadań sami. Może jednak posłowie zaczęliby korzystać ze swojego mandatu, poparcia udzielonego im przez wyborców i pomogli to załatwić?
Zaraz po poniedziałkowej konferencji prasowej, Siostry otrzymały z Urzędu Wojewódzkiego informację telefoniczną, że Urząd widzi możliwość zapłacenia zaległych kwot, jednakże niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie pismem Powiatu Brzozowskiego o uruchomienie stosownych środków na podstawie art. 115 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z tym dziś, skierowaliśmy pismo do starosty. Liczymy, iż zadziała równie szybko, jak służby wojewody.

=======================================================================

Szanowny Pan Adam Szmyd

Starosta

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci pismem z dnia 4 listopada 2020 roku, sygn. DPS 173/2020 zwróciło się do Starosty Powiatu Brzozowskiego o zapłatę środków należnych Siostrom w związku ze sprawowaniem opieki nad dziesięciorgiem rodzeństwa. W tej głośnej medialnie sprawie, na Starostwo Powiatowe jako właściwe, by kierować oczekiwania o zapłatę należnych dzieciom i Siostrom kwot, wskazało znane Panu Staroście orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 24 września 2020 roku, sygn. SKO 4110.107.1722.2020.

 

Takie samo stanowisko zajął Wojewoda Podkarpacki w również znanym zapewne Panu Staroście piśmie z dnia 30 października 2020 roku, sygn. S-I.9421.9.27.2020.EJ.

Z kolei pismem z dnia 7 stycznia 2020 roku (kopia w zał.) Siostry zwróciły się do naszego stowarzyszenia z prośbą o pomoc w tej sprawie. Podjęte przez nas interwencje sprawiły, iż już 1 lutego Siostry otrzymały z Urzędu Wojewódzkiego informację telefoniczną, że Urząd widzi możliwość zapłacenia zaległych kwot, jednakże niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie pismem Powiatu Brzozowskiego o uruchomienie stosownych środków na podstawie art. 115 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z tym zwracamy się w imieniu Sióstr z uprzejmym pytaniem, czy Starostwo zechce skierować takie pismo? Liczymy również na równie szybkie działania, jakie podjął w sprawie Podkarpacki Urząd Wojewódzki, który w ciągu kilku godzin telefonicznie poinformował, o przewidywanym sposobie załatwienia sprawy.

W imieniu Stowarzyszenia Europa Tradycja

Ryszard Skotniczny, Prezes

3.02.2021r.

Do wiadomości:

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Adam Szal, Arcybiskup Archidiecezji Przemyskiej,

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba, Biskup Diecezji Rzeszowskiej,

Rzecznik Praw Dziecka

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi Parlamentarzyści Podkarpaccy

Wojewoda Podkarpacki

Parlamentarzyści Podkarpaccy

Media


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl