Oświadczenie

Stowarzyszenia Europa Tradycja

w sprawie wypowiedzi lidera PiS w Jedliczach

Podczas wizyty w Jedliczach, prezes Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński, po raz kolejny trudził się pozycjonowaniem jako wroga środowisk tzw. mniejszości seksualnych. W tym samym czasie również na Podkarpaciu, liderzy jego ugrupowania dokładnie odwrotnie, zajmują się bohaterskim bronieniem tzw. uchwały PRUT (Podkarpacie Region Utrwalonej Tolerancji), która powstała po to, by odciąć się od nauczania biskupów wyrażonego podczas 382 posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski - bo taki miał być warunek Unii Europejskiej, dla wypłaty pieniędzy.

Są dwie możliwości. Pierwsza, lokalni politycy PiS (przede wszystkim W. Ortyl, P. Pilch, St. Kruczek), pozostają w opozycji do prezesa swego ugrupowania. Druga, spowodowano celowo dywersyfikację sprzecznych przekazów które należy odczytać w ramach dialektycznej syntezy - innymi słowy, realizowany jest tu jakiś plan.

Jeśli W. Ortyl, P. Pilch i St. Kruczek działają wbrew woli prezesa J. Kaczyńskiego, to radni tego ugrupowania powinni z tego wyciągnąć wniosek, iż należy jednak natychmiast uchylić tzw. uchwałę PRUT, o co po wielokroć apelowaliśmy.

Czy możliwe jest doszukanie się sensu w głoszeniu sprzecznych stanowisk? Tak, nie jest to trudne przez zbadanie, jakie rezultaty to spowoduje. Być może, po prostu, ktoś od początku tych właśnie skutków chce.

Bardzo wiele osób nie umie tego odczytać, ale nie jest tym samym wywoływanie wojen światopoglądowych (np. przez kreowanie jako wroga publicznego tzw. mniejszości seksualnych) - oraz obrona koncepcji małżeństwa w rozumieniu, jakie zaprowadził Kościół i na którym została zbudowana Europa. Wypowiedzi prezesa J.  Kaczyńskiego służą temu pierwszemu i z łatwością można przewidzieć, iż spowoduje to ataki ze strony Unii Europejskiej. Wówczas politycy w rodzaju W. Ortyl, P. Pilch, St. Kruczek oznajmią, iż musimy pójść na ustępstwa. W ten sposób okazuje się, iż realnie, małymi krokami, realizuje się agendę postulatów tych, którzy dążą do relatywizacji rozumienia małżeństwa, a na końcu zrównania go z innymi rodzajami związków, np. osób tej samej płci. Czyż nie jest to znakomity sposób zaprowadzenia Polaków do czegoś, co ukazane wprost, nie miałoby cienia szansy uzyskania naszej akceptacji?

Z którą z tych sytuacji nie mielibyśmy do czynienia, w praktyce wyłania się ten sam wniosek. W. Ortyl, P. Pilch i St. Kruczek lansują działania sprzeczne z wolą prezesa J. Kaczyńskiego? W takim razie należy doprowadzić do uchylenia tzw. uchwały PRUT. PiS realizuje podstępny plan doprowadzenia Polaków do akceptacji czegoś, czego rzeczywiście nie chcą? Należy doprowadzić do uchylenia uchwały PRUT, co przerwie tę propagandowo-manipulacyjną operacje.

23 października 2022 roku

Ryszard Skotniczny

Prezes

Stowarzyszenie Europa Tradycja


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl