SĄD OKRĘGOWY W TARNOBRZEGU UNIEWINNIŁ KSIĘDZA!
 
Dobiegł końca proces, który został spowodowany przez policję w związku z tym, iż jeden z kapłanów Diecezji Sandomierskiej był oskarżany o naruszenie przepisów, które polskie władze państwowe narzuciły jednostronnie, z naruszeniem Konkordatu, katolikom i Kościołowi w Polsce pod pretekstem tzw. pandemii.
Podczas całego postępowania księdza bronili prawnicy związani z naszym stowarzyszeniem. Wskazywano, iż przepisy są absurdalne, gdyż tak naprawdę mówią jedynie, ile osób może być w kościele. Ale wcale nie o tym, kto jest zobowiązany wyegzekwować państwowe nakazy. Pomysł, iż ma być to kapłan odprawiający jednocześnie Mszę, wygląda zupełnie absurdalnie, ale tak właśnie twierdziła policja, pogląd ten podtrzymał sąd pierwszej instancji (Sąd Rejonowy w Nisku, sędzia Krzysztof Dembowski).
Było to dość dziwne postępowanie. Policja nie zadbała nawet o to, by zmierzyć kościół i sprawdzić, czy rzeczywiście było zbyt wielu w stosunku do tego, co dopuszcza władza państwowa. Sędzia Dembowski mógł więc łatwo zakończyć postępowanie stwierdzeniem, iż skoro policja nie umiała przeprowadzić nawet tak podstawowych czynności, on nie widzi podstaw, dla stawiania zarzutów. Mimo to sędzia przez kilkanaście miesięcy prowadził to postępowanie sam ustalając, wypisując do nieskończonych urzędów, by sprawdzać, ile metrów ma świątynia, itp.
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (sędzia Marek Wójcik) uniewinnił księdza. Za wystarczający argument uznano, iż przepisy na podstawie których stawiano księdzu zarzuty już nie obowiązują, co uniemozliwia uznanie, że ktoś jest winny ich przekroczenia (ta argumentacja nie przekonała wcześniej sędziego Dembowskiego który uznał, że może skazać kapłana na podstawie nieobowiązujących przepisów).
Dokonawszy rozstrzygnięcia na tej podstawie, sąd nie zajmował się kwestiami naruszania Konkordatu. Sprawa ta jednak musi zostać wyjaśniona. Polskie władze pokazały, iż są gotowe bardzo brutalnie łamać prawa Kościoła. Jeśli nie chcemy, by w przyszłości spotkały nas podobne, albo jeszcze gorsze rzeczy, trzeba zadbać o transparentne wyświetlenie tego, co władze robiły pod pretekstem tzw. pandemii. Również z tego powodu, iż inne postępowania przeciwko kapłanom, wciąż trwają.
 
Każdy, kto chciałby uczestniczyć w naszych staraniach o obronę praw katolików i Kościoła, może to uczynić wspierając finansowo nasze działania.
Numer konta stowarzyszenia Europa Tradycja to 66109025900000000149616847 - prosimy o dopisanie: na działalność statutową”.

Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl