Jego Świątobliwość

Ojciec Święty

Franciszek


 
           Katolicy w Polsce są obecnie bardzo mocno atakowani medialnie i politycznie zarzutami o pedofilię. Cele tych działań są jasne. Przede wszystkim podważyć zaufanie do Kościoła u słabszych w Wierze. Po drugie zdyskredytować moralnie katolików w życiu publicznym tak, byśmy nie mogli dalej bronić kwestii moralnych, np. ochrony życia. Po trzecie, tendencyjnie używając do tego władz państwowych, doprowadzić Kościół w Polsce do upadku materialnego wyrokami o gigantycznych odszkodowaniach, które będziemy musieli płacić my wszyscy, polscy katolicy.

            Szczególnym frontem tej walki z katolikami w Polsce jest w ostatnich dniach “raport nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych”. Jego głównym celem jest napiętnowanie naszych biskupów, którzy rzekomo mieli nie stosować się do przepisów prawa kościelnego i państwowego.

            Raport jest publikacją niewiarygodną i nierzetelną. W rzeczywistości jest przede wszystkim syntezą informacji lewicowych i liberalnych mediów z ostatnich lat. Jest to więc swoiste perpetuum mobile, raport opisuje publikacje medialne, a teraz nieprzychylne Kościołowi media nagłaśniają ten nieszczęsny raport.

            W ostatnich dniach kolejne diecezje w Polsce publikują oświadczenia, iż zarzuty podniesione w raporcie w stosunku do biskupów, są bezzasadne, gdyż w konkretnych opisywanych przez raport przypadkach, władze diecezjalne postępowały ściśle według przepisów kościelnych, w szczególności informując Stolicę Apostolską zgodnie z zaleceniami.

            Niestety, Wasza Świątobliwość był łaskaw przyjąć delegację twórców raportu i odebrać z ich rąk ten wątpliwej jakości dokument. Uczyniło to wielkie zamieszanie w Polsce, gdyż rzecz została natychmiast nagłośniona przez media, celem uwiarygodnienia tego raportu, który w istocie jest manipulacją stworzoną dla celów propagandowych. Na dodatek uwikłaną ewidentnie w kontekst wyborczy, gdyż wśród osób propagujących raport są też czynni politycy o poglądach skrajnie nieprzychylnych katolikom i nauczaniu Kościoła. To smutne, ale osoba Waszej Świątobliwości będzie zapewne w tej sytuacji wykorzystywana w kampanii wyborczej w takich celach.

            Przeprowadzana w Polsce antykatolicka akcja propagandowa ma na celu wytworzenie przekonania, iż nasi biskupi działali w złej wierze, a Stolica Apostolska z podobnej motywacji kwitowała te działania zatwierdzając procedury prowadzone przez władze diecezjalne. Z pewnością większość katolików w Polsce wie, że to nieprawda. Mogą być jednak tacy, u których zasiana zostały wątpliwości. Z tego powodu pozwalamy sobie zwrócić się do Waszej Świątobliwości z prośbą, by stosowna Kongregacja uspokoiła wiernych w naszym kraju co do rzetelności postępowań na gruncie prawa kościelnego tak w Polsce, jak i w Watykanie.

 

Rzeszów, 26 lutego 2019 roku

 

Ryszard Skotniczny

Prezes Stowarzyszenia

Europa Tradycja


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858         

2021, EuropaTradycja.pl