List otwarty do Pana Władysława Kosiniaka Kamysza

List otwarty do Pana Władysława Kosiniaka Kamysza


Pan
Władysław Kosiniak Kamysz
Prezes
Polskie Stronnictwo Ludowe


Szanowny Panie Prezesie,

Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wasz kandydat w ostatnich wyborach parlamentarnych i Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz zwrócił się do Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Adama Szala z żądaniem zmniejszenia ilości religii w szkołach prowadzonych przez gminę. Pozwoliliśmy sobie zwrócić się do pana burmistrza z pismem (w załączeniu) proszącym o to, aby ochłonął, przemyślał swe stanowisko, gdyż łatwo można odnieść wrażenie, iż działa jedynie dla medialnego poklasku.

    W artykule prasowym omawiającym nasze oświadczenie pan burmistrz był łaskaw skomentować: ”To nie jest wojna światopoglądowa, ja jestem osobą wierzącą, absolwentem KUL, doktorantem tej uczelni, do tego członkiem PSL, partii o tożsamości chrześcijańskiej i naprawdę daleki jestem od tego, żeby stawiać się w rzędzie z tymi politykami lewicy, którzy chcą wycofać religię ze szkół”. Odnieśliśmy wrażenie, iż pan Romowicz chyba czegoś nie zrozumiał w linii prezentowanej obecnie przez własne ugrupowanie, dlatego pozwalamy sobie zwrócić uwagę Pana Prezesa na ten przypadek. Jak wyjaśnia dalej burmistrz:
„Decyzja podyktowana była tylko i wyłącznie względami finansowymi, a mówiąc wprost, koniecznością oszczędzania w związku z tym, że nauczyciele otrzymali podwyżki, a subwencja oświatowa tych różnic nie pokrywa. Rząd zaoferował ...

Czytaj więcej

Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858         

2019, EuropaTradycja.pl