Apel do Radnych

Nauczanie biskupów w związku ze stuleciem, o związku Niepodległości ze stanem moralnym narodu oraz wydanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2018 roku, to dwa bezpośrednie impulsy powstania naszego stowarzyszenia.

Nauczanie biskupów w związku ze stuleciem, o związku Niepodległości ze stanem moralnym narodu oraz wydanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2018 roku, to dwa bezpośrednie impulsy powstania naszego stowarzyszenia.
W wyroku tym sąd dopuścił (pod pretekstem uznawania dokumentów zagranicznych) możliwość, iż polskie prawo będzie uznawać, że dziecko może mieć dwoje rodziców tej samej płci. Zastrzegając, iż chodzi tu tylko o dobro dziecka. Dotychczas sądy tego odmawiały twierdząc, że łamałoby to podstawowe zasady prawne obowiązujące w naszym kraju. Nie zmieniły się ustawy ani konstytucja, zwłaszcza co definiowania tego, czym jest rodzina i rodzicielstwo, a nagle okazuje się, iż można wydać wyrok dokładnie w drugą stronę. Nie trzeba być bardzo podejrzliwym by przypuścić, że w istocie może chodzić tu o próbę stworzenia precedensu wyrokiem sądu, który potem będzie rozszerzany ustawowo z powołaniem, że przecież sądy tak od dawna orzekają...
Nie można się godzić na taką manipulację. Jeśli faktycznie chodziłoby o uregulowanie sytuacji dzieci, które zagraniczne dokumenty opisują jako mające dwoje rodziców tej samej płci i trzeba określić ich sytuacje w świetle polskiego prawa, to zasady powinien sejm ustalić ustawą. Jeśli wybrani przez nas politycy są gotowi poprzeć takie rozwiązanie, jak chce NSA (uwzględnianie przez polskie prawo, że dziecko może mieć dwoje rodziców tej samej płci), niech przedstawią taki projekt lub zaproponują inne rozwiązanie. Decyzja powinna zostaćnie podjęta w wyniku publicznej debaty, a nie chyłkiem, wyrokiem sądu który jest w istocie stanowieniem prawa, a więc wszystko odbywa się przez łamanie podstawowych zasad prawnych.
Zaistniałą sytuacją muszą być zainteresowane przede wszystkim miasta i gminy. To Urzędyu Stanu Cywilnego dokonują rejestracji dokumentów, a w wyniku wyroku NSA mogą być zmuszane do tego, by zapisywać, iż dziecko ma dwoje rodziców tej samej płci. Naszym zdaniem szczególnie u nas, na Podkarpaciu, nie będzie na to zgody urzędników, radnych, ani przede wszystkim zwykłych mieszkańców. Dlatego zwróciliśmy się do samorządów o podejmowanie uchwał apelujących do parlamentarzystów, by stosownymi projektami ustaw sprowadzili sprawę na normalne tory, a kuriozalne orzeczenie NSA musi zostać skorygowane. Już w najbliższych dniach będą podejmowane pierwsze takie uchwały.
 

 

 


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2023, EuropaTradycja.pl