Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Brukseli (FAFCE), podmiot współpracujący z Przedstawicielstwem Episkopatów Europejskich (COMECE), opublikowała specjalny manifest. Wzywa w nim osoby kandydujące w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, by złoży deklarację dotyczącą wspierania rodziny i postulatów moralnych będących fundamentem cywilizacji europejskiej (instytucja małżeństwa, poszanowanie ludzkiej godności od początku do naturalnego końca życia czy prawo rodziców do wychowywania dzieci).


Nasze organizacje apelują do kandydatów z naszego kraju, by zostali sygnatariuszami manifestu, a po objęciu mandatów działali na rzecz jego realizacji.
W szczególności apelujemy by kandydaci a późnej europosłowie z naszego kraju podjęli działania na rzecz jasnego uznania, iż warunkiem pozostawania Polski w Unii nie jest przyjmowanie rozwiązań w rodzaju prawnej akceptacji związków homoseksualnych czy adopcji w takich związkach.
W naszym kraju prowadzone są dwie, w gruncie rzeczy komplementarne kampanie polityczne. Z jednej strony są tacy, którzy wmawiają Polakom, iż jeśli chcą pozostać w Unii, muszą porzucić przywiązanie do tradycyjnych wartości, przyjąć karty LGBT itp. Z drugiej strony tłumaczy się, iż nie zachowamy tożsamości, jeśli nie wyjdziemy z Unii. Tymczasem większość Polaków zdaje się oczekiwać właśnie tego, że w Unii pozostaniemy, ale chcemy się czuć bezpiecznie, iż siły zewnętrzne jak i wewnętrzne nie będą na siłę forsować rozwiązań, których większość Polaków nie chce. Liczymy, iż politycy reprezentujący właśnie takie stanowisko, złożą swój podpis pod manifestem FAFCE, a potem rzeczywiście będą działać na jego rzecz.

Stowarzyszenie Europa Tradycja
Ryszard Skotniczny

Fundacja S.O.S. Ochrony Poczętego Życia
ks. Ryszard Halwa

Fundacja Narodowy Dzień Życia
Jacek Sapa

Manifest w PDF do pobrania

 

 


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858         

2021, EuropaTradycja.pl