Pani
Dorota Łukaszyk
Przewodnicząca
Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Można odnieść wrażenie, iż polski rząd najchętniej nie wchodziłby w kwestie światopoglądowe, spory wynikły między samorządami a strukturami unijnymi. Pod presją tych ostatnich, niektóre samorządy zaczynają wycofywać się z wcześniej podejmowanych uchwał. Tymczasem nacisk na polskie samorządy w związku z deklaracjami stojącymi na straży rodziny, powinien spotkać się z reakcją polegającą na stanowczej, choć spokojnej próbie wyjaśnienia.
Niedawna uchwała Parlamentu Europejskiego wzywające do zrównywania statusu prawnego związków homoseksualnych i małżeństw, spotkała się z wypowiedziami najpierw Ojca Świętego Franciszka, a potem Benedykta XVI. Ojciec Święty Franciszek podczas wizyty na Słowację powiedział: "małżeństwo to sakrament, który zawierają kobieta i mężczyzna. Pan jest dobry, chce zbawić wszystkich, ale proszę nie zmuszać Kościoła do zaprzeczania swojej prawdzie".
Z kolei Benedykt XVI w najnowszej publikacji stwierdził:"choć małżeństwo i rodzina są rozumiane na różne sposoby w różnych kulturach, to jednak pojęcie małżeństwa homoseksualnego jest sprzeczne z wszystkimi kulturami, jakie do dziś istniały, i stanowi zatem rewolucję kulturalną, która sprzeciwia się całej tradycji ludzkości".
Stanowiska polskich samorządów należy niewątpliwie rozumieć właśnie jako deklarację trwania przy tym nauczaniu Kościoła. Powstaje wobec tego pytanie, czy politycy europejscym krytykujący polskie samorządy, wygłaszający w stosunku do nich groźby, chcą powiedzieć, iż podzielanie poglądów Franciszka i Benedykta XVI będzie oznaczać wykluczanie ze wspólnoty Unii Europejskiej? Jeśli tak, czemu nie powiedziano tego wprost Polakom, gdy zapraszano nas do Unii Europejskiej? Jeśli nie, należy oczekiwać, iż ataki na polskie samorządy zostają zatrzymane, a osoby podejmujące je z takich pozycji, wytłumaczą się ze swoich dotychczasowych działań.
Apelujemy do Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej o podjęcie przed najbliższym posiedzeniem uchwały, zmierzającej do takiego przedstawienia stanowiska samorządu województwa podkarpackiego. Obawiamy się bowiem, iż wzorem niektórych innych samorządów, może istnieć pokusa, zaparcia się tego, co jest nauczaniem Kościoła teraz i przez wieki. Sądzimy, iż byłoby to niezgodne z poglądami zdecydowanej większości mieszkańców naszego regionu.

W załączeniu przekazujemy stanowisko, które skierowaliśmy na początku roku, gdy w podobny sposób już raz odbierano środki naszemu województwu. Wówczas nie udało się skłonić naszych przeciwników do jasnego określenia, czy stanowiska moralne wynikające z nauczania Kościoła, uważają za wykluczające z Unii Europejskiej. Nadal jednak sądzimy, iż stanowi to istotę problemu i nalezy konsekwentnie stawiać to pytanie.

 

Stowarzyszenie Europa Tradycja, Ryszard Skotniczny, Prezes

20.09.2021


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2023, EuropaTradycja.pl