Stanowisko Stowarzyszenia Europa Tradycja

w sprawie instrumentalnego traktowania autorytetu biskupów i Kościoła

 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 17 marca 2022 roku, OR-II.0003.5.2022 członek zarządu województwa podkarpackiego St. Kruczek, działając z upoważnienia marszałka W. Ortyla oświadczył, iż duszpasterze w naszym regionie akceptowali uchwalenie tzw. uchwały PRUT. W odpowiedzi na interpelację Kruczek ujawnił, iż doszło do spotkania „z ks. Nikodemem Rybczykiem, Duszpasterzem Rodzin Diecezji Rzeszowskiej oraz z przedstawicielami Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie”. Dalej: „Podczas spotkania zostały przedstawione wyjaśnienia jak również ustosunkowanie się do przedstawionych w piśmie wątpliwości. Wyjaśnienia przyjęto ze zrozumieniem, na tym sprawa udzielania odpowiedzi została zakończona”.
Budziło to nasze wątpliwości, więc sprawdziliśmy u źródła. Ks. Nikodem Rybczyk nie potwierdził podanych przez W. Ortyla i St. Kruczka informacji. Drugą osobą, o której mowa w piśmie (uczestniczącą tym spotkaniu), jest Kanclerz Diecezji Rzeszowskiej, ks. Piotr Steczkowski. Również on twierdzi, iż podane przez St. Kruczka informacje, nie polegają na prawdzie.
Uchwała PRUT uchyliła wcześniejszą uchwałę, podjętą by solidaryzować się ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski wyrażonym po tym wydaniu przez prezydenta Warszawy R. Trzaskowskiego tzw. karty LGBT. Oprócz tego, uchwała PRUT stanowi wstęp do uznania, iż małżeństwo i związki homoseksualne, są tym samym. Zarządowi województwa bardzo zależało na podawaniu, iż te działania mają akceptację miejscowych biskupów, gdyż tym argumentem skłoniono radnych do głosowania. Obecnie ustaliliśmy bez żadnych wątpliwości, iż działania zarządu województwa wyrażone w piśmie podpisanym przez St. Kruczka, polegają na kłamstwie i manipulacji.
Zarząd województwa nigdy nie krył, iż uchwałę PRUT forsowano pod naciskiem rządu (ministra W. Budy) i Komisji Europejskiej. Argumentem miało być, że jej przyjęcie pozwoli na otrzymanie środków finansowych. Jest to więc ordynarne sprzedawanie pryncypiów moralnych za pieniądze. Przypisywanie najważniejszym duchownym w regionie popierania takiego działania, należy uznać za szczególnie niegodziwe, moralnie naganne.

24 maja 2022 r.

Stowarzyszenie Europa Tradycja, Ryszard Skotniczmy, Prezes

 


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2023, EuropaTradycja.pl