Rzeszów, 20 lipca 2022 roku
Oświadczenie stowarzyszenia Europa Tradycja
w sprawie patronatu marszałka
 
Za stanowiskiem biskupów polskich wyrażonych podczas 382 posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski przypomnieć należy, że Kościół, katolicy nie używają pewnych pojęć. "Kościół nie używa nazwy LGBT, ponieważ w niej samej zawarte jest zakwestionowanie chrześcijańskiej wizji człowieka". Chodzi o środowiska, które jak w bardzo wielu innych miejscach na świecie używane, wykorzystywane są jako taran, do miażdżenia podstawowych zasad moralnych, na których zbudowana jest nasza cywilizacja.
Gdy dziś środowiska te chcą wmanewrować, użyć władz województwa Podkarpackiego do popierania, propagowania ich postulatów (np. prawne zrównanie związków osób tej samej płci i małżeństw, czy ustawa o tzw. zmianie płci), to w pierwszej kolejności trzeba rozliczyć dotychczasową działalność zarządu województwa. To, co się dzieje obecnie, jest skutkiem wkroczenia na drogę stopniowego akceptowania tych postulatów. Krokiem w tym kierunku było odcięcie się przez sejmik od stanowiska biskupów wyrażonego w podczas 382 posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski i przyjęcie niesławnej uchwały PRUT. Na dodatek w drodze manipulacji, polegającej na wyjaśnieniu radnym PiS, iż zostało to uzgodnione z lokalnymi duchownymi.
Teraz władze województwa prowokowane i przymuszane są po prostu do wykonania kolejnego, w sumie logicznego, kroku. Nie tylko odwrócenia się od nauczania Kościoła, ale wprost poparcia postulatów drugiej strony. Być może nawet marszałek W. Ortyl i członkowie jego zarządu P. Pilch i St. Kruczek (czynni w propagowaniu, chronieniu uchwały PRUT, manipulowaniu stanowiskiem osób duchownych), od początku tak byli tajnie umówieni z Komisją Europejską, co do dalszych kroków, za co otrzymali jakieś obietnice środków finansowych.
Zaistniała sytuacja tym bardziej aktualnym czyli postulat natychmiastowego uchylenia uchwały PRUT. Projekt w tej sprawie został już oficjalnie złożony. Większość radnych PiS chciałaby naprawić swój błąd polegający na tym, że coś takiego w ogóle zostało przegłosowane. Na dodatek metodą skandalicznej manipulacji, polegającą w końcu (dla ukrycia wcześniejszych działań) na przypisaniu poważnym duchowym "przyjęcia ze zrozumieniem" tych działań (pismo Stanisława Kruczka z dnia 17 marca 2022 roku OR-II.0003.5.2022). Oczywiście, w konsekwencji niezbędne jest natychmiastowe odwołanie zarządu Władysława Ortyla, który doprowadził do tej całej sytuacji.
Przede wszystkim jednak należy dopilnować, by nie dać się prowokować, pozwolić choćby wizerunkowo przedstawiać się jako strona w sporze z przywołanymi na wstępie środowiskami, które dziś używane są do atakowania Polski demoralizacją. Ci, którzy występują w roli radykalnych i werbalnych ich oponentów są prowokatorami, uczestnikami gry po tamtej stronie. Naszym przeciwnikiem jest Komisja Europejska dążąca do realizacji lewackiej agendy moralnego zniszczenia Europy, czy gospodarczego dobijania tzw. kamieniami milowymi. Bronimy nauczania Kościoła a nie dążymy do zwalczenia (w szczególności personalnego) jakichś ekstremalnych grup w Polsce. To może pozornie wyglądać podobnie, obrona moralności i atakowanie jakichś grup. Różnica jest jednak zasadnicza. Jedno to obrona Prawdy. Drugie, realizowanie faktycznie strategii przeciwnika.
 
Ryszard Skotniczny
Prezes

Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl