Podkarpacie, 29 lipca 2022 roku
 
Oświadczenie Stowarzyszenia Europa Tradycja
w sprawie niszczenia moralności publicznej przez polityków PiS z Podkarpacia
 
Doświadczenia obserwacji działań europejskiej lewicy każe podejrzewać, gdy ktoś mówi o przeciwdziałaniu przemocy i nienawiści, ukrywa wprowadzenie rozwiązań skrajnie ideologicznych, często totalitarnych. Jak forsują dyrektywę o "nawoływaniu do przemocy lub nienawiści wobec osób niebinarnych", za co ma być dwa lata odsiadki, to z łatwością można przewidzieć, naprawdę skończy się na skazywaniu broniących poglądów, że związek osób tej samej płci nie jest małżeństwem, nie ma rodziców tej samej płci (w szczególności adopcyjnych), w ogóle trwających przy tym, czego w sprawach moralnych naucza Kościół.
Przy okazji forsowania takich rozwiązań w Polsce okazało się, iż kolejny polityk PiS z Podkarpacia, jest gorącym zwolennikiem agendy niszczenia podstaw moralnych Europy. Tym razem chodzi o minister Annę Schmidt, jak na ironię, z ministerstwa rodziny. Po trójce z zarządu województwa: W. Ortyl, P. Pilch, St. Kruczek, którzy przeprowadzili uchwałę sejmiku o odwróceniu się od nauczania polskich biskupów zadeklarowanego podczas 382 posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski (niesławna uchwała PRUT), teraz minister Schmidt chyba wprawia w zakłopotanie swoich wyborców, mieszkańców Podkarpacia, lansowaniem ideologicznej, lewackiej dyrektywy unijnej - o czym informuje Dziennik Gazeta Prawna.
W ostatnim czasie władze państwowe wprowadziły rozwiązania mające na celu pozbawienie katolików i Kościoła majątku (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2020 roku 124/19), a potem mające zmusić biskupów do milczenia groźbą stawiania zarzutów pedofilskich z mocą wsteczną (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 2022 roku 5/22). Działania minister Schmidt to zapowiedź zakneblowania wszystkich, którzy będą chcieli publicznie bronić moralnego nauczania Kościoła, w szczególności dotyczącego małżeństwa. Po co to wszystko? By nie było protestów, gdy PiS na rozkaz KE będzie wprowadzało do systemu prawnego możliwość tzw. zmiany płci i tzw. małżeństwa osób tej samej płci.
Apelujemy do organizacji katolickich, których zaufania i poparcia notorycznie nadużywają również ci politycy PiS, którzy potem, pod dyktando zewnętrzne, forsują rozwiązania skrajnie niemoralne, jak również do tych polityków PiS, którzy nie godzą się na takie działania swoich kolegów, o natychmiastową reakcję. Niezbędne jest jasne, publiczne potępienie takich działań, gdzie to możliwe, naprawienie dokonanego zła, zapobieżenie mu na przyszłość. Jasne zadeklarowanie, iż osoby dopuszczające się tego, nie mają poparcia, w szczególności katolików, a gdy to możliwe, natychmiastowe odwołanie takich osób ze stanowisk publicznych.
 
Ryszard Skotniczny
Prezes Stowarzyszenia Europa Tradycja

Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl